Bạn quá nhàm chán với các mẫu gương treo vuông hay tròn truyền thống? Vậy thì hãy thử 1 trong số 22 mẫu gương nghệ thuật dưới đây, không chỉ dùng để soi, chúng còn là vật dụng trang trí vô cùng độc đáo và sang trọng cho không gian. 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ để được tư vấn cụ thể!

 

 

  MÃ SẢN PHẨM: Gương Led Bầu Dục CBJ 191T

 

  GIÁ:2.340.000đ - KT: 500x700x15(mm)

          2.860.000đ - KT: 600x800x15(mm)

 

  XUẤT XỨ: Bỉ

 

   Bảo hành 24 tháng, hỗ trợ lắp đặt khu vực nội thành HCM

 

  MÃ SẢN PHẨM: Gương Led Tròn CBJ 196T

 

  GIÁ:2.730.000đ - KT: 600x15(mm)


         3.250.000đ - KT: 800x15(mm)

 

  XUẤT XỨ: Bỉ

 

   Bảo hành 24 tháng, hỗ trợ lắp đặt khu vực nội thành   HCM

 

 

  MÃ SẢN PHẨM: Gương Led Tròn CBJ 190T

 

  GIÁ2.600.000đ - KT: 600x15(mm)

          3.120.000đ - KT: 800x15(mm)

 

  XUẤT XỨ: Bỉ

 

   Bảo hành 24 tháng, hỗ trợ lắp đặt khu vực nội thành      HCM

 

 

   MÃ SẢN PHẨM: Gương Led vuông CBJ 200T

 

   GIÁ: 3.250.000đ - KT: 600x600x30(mm)

 

   XUẤT XỨ: Bỉ

 

   Bảo hành 24 tháng, hỗ trợ lắp đặt khu vực nội thành HCM

 

 

 

   MÃ SẢN PHẨM: Gương tròn dây da CBJ 011C

 

   GIÁ3.250.000đ - KT: 400x15(mm)


           3.510.000đ - KT: 500x15(mm)


           3.770.000đ - KT: 600x15(mm)

 

   XUẤT XỨ: Bỉ

 

   Bảo hành 24 tháng, hỗ trợ lắp đặt khu vực nội thành HCM

 

 

 

   MÃ SẢN PHẨM: Gương nghệ thuật CBJ 01M

 

   GIÁ1.885.000đ - KT: 500x700mm

           2.275.000đ - KT: 600x800mm

 

   XUẤT XỨ: Bỉ

 

   Bảo hành 24 tháng, hỗ trợ lắp đặt khu vực nội thành HCM

 

 

 

   MÃ SẢN PHẨM: Gương nghệ thuật CBJ 3473A

 

   GIÁ3.250.000đ - KT: 600x25(mm)

           3.510.000đ - KT: 800x25(mm)

           4.030.000đ - KT: 1000x25(mm)

   XUẤT XỨ: Bỉ

 

   Bảo hành 24 tháng, hỗ trợ lắp đặt khu vực nội thành HCM

 

 

 

   MÃ SẢN PHẨM: Gương nghệ thuật CBJ 3461A

 

   GIÁ: 2.600.000đ - KT: 300x400x30mm

 

   XUẤT XỨ: Bỉ

 

   Bảo hành 24 tháng, hỗ trợ lắp đặt khu vực nội thành HCM

 

 

 

   MÃ SẢN PHẨM: Gương nghệ thuật CBJ 2030

 

   GIÁ: 11.050.000đ - KT: 900x900 mm

 

   XUẤT XỨ: Bỉ

 

   Bảo hành 24 tháng, hỗ trợ lắp đặt khu vực nội thành HCM

 

 

 

   MÃ SẢN PHẨM: Gương nghệ thuật CBJ 196B

 

   GIÁ: 11.050.000đ - KT: 1000x800x30mmm

 

   XUẤT XỨ: Bỉ

 

   Bảo hành 24 tháng, hỗ trợ lắp đặt khu vực nội thành HCM

 

 

 

   MÃ SẢN PHẨM: Gương nghệ thuật CBJ 2012A

 

   GIÁ: 11.050.000đ - KT: 800x800x30mm

 

   XUẤT XỨ: Bỉ

 

   Bảo hành 24 tháng, hỗ trợ lắp đặt khu vực nội thành HCM

 

 

 

   MÃ SẢN PHẨM: Gương nghệ thuật CBJ 2011A

 

   GIÁ: 8.450.000đ - KT: 600x800x30mm

 

   XUẤT XỨ: Bỉ

 

   Bảo hành 24 tháng, hỗ trợ lắp đặt khu vực nội thành HCM

 

 

 

   MÃ SẢN PHẨM: Gương nghệ thuật CBJ 2007A

 

   GIÁ: 8.450.000đ - KT: 600x800x30mm

 

   XUẤT XỨ: Bỉ

 

   Bảo hành 24 tháng, hỗ trợ lắp đặt khu vực nội thành HCM

 

 

 

   MÃ SẢN PHẨM: Gương nghệ thuật CBJ 2006A

 

   GIÁ: 8.450.000đ - KT: 600x800x30mm

 

   XUẤT XỨ: Bỉ

 

   Bảo hành 24 tháng, hỗ trợ lắp đặt khu vực nội thành HCM

 

 

 

   MÃ SẢN PHẨM: Gương nghệ thuật CBJ 2004A

 

   GIÁ: 8.450.000đ - KT: 800x800x30mm

 

   XUẤT XỨ: Bỉ

 

   Bảo hành 24 tháng, hỗ trợ lắp đặt khu vực nội thành HCM

 

 

 

   MÃ SẢN PHẨM: Gương nghệ thuật CBJ 195A

 

   GIÁ: 11.050.000đ - KT: 900x900x30mm

 

   XUẤT XỨ: Bỉ

 

   Bảo hành 24 tháng, hỗ trợ lắp đặt khu vực nội thành HCM

 

 

 

   MÃ SẢN PHẨM: Gương nghệ thuật CBJ 194A

 

   GIÁ: 8.450.000đ - KT: 800x800x30mm

 

   XUẤT XỨ: Bỉ

 

   Bảo hành 24 tháng, hỗ trợ lắp đặt khu vực nội thành HCM

 

 

 

   MÃ SẢN PHẨM: Gương nghệ thuật CBJ 189A

 

   GIÁ: 8.450.000đ - KT: 800x800x30mm

 

   XUẤT XỨ: Bỉ

 

   Bảo hành 24 tháng, hỗ trợ lắp đặt khu vực nội thành HCM

 

 

   MÃ SẢN PHẨM: Gương nghệ thuật CBJ 187A

 

   GIÁ: 11.050.000đ - KT: 870x870x30mm

 

   XUẤT XỨ: Bỉ

 

   Bảo hành 24 tháng, hỗ trợ lắp đặt khu vực nội thành HCM

 

 

 

   MÃ SẢN PHẨM: Gương nghệ thuật CBJ 186B

 

   GIÁ: 8.450.000đ - KT: 800x800x30mm

 

   XUẤT XỨ: Bỉ

 

   Bảo hành 24 tháng, hỗ trợ lắp đặt khu vực nội thành HCM

 

 

 

    MÃ SẢN PHẨM: Gương nghệ thuật CBJ 185A

 

    GIÁ: 8.450.000đ - KT: 800x800x30mm

 

    XUẤT XỨ: Bỉ

 

   Bảo hành 24 tháng, hỗ trợ lắp đặt khu vực nội thành HCM

 

 

 

   MÃ SẢN PHẨM: Gương nghệ thuật CBJ 2014B

   GIÁ: 11.050.000đ - KT: 1200x0800x30mm

   XUẤT XỨ: Bỉ

   Bảo hành 24 tháng, hỗ trợ lắp đặt khu vực nội thành HCM