- Giảm 05% trên tất cả các đơn hàng khi đặt hàng trực tuyến, vui lòng thêm mã ONLINE khi đặt hàng

- Không bao gồm các sản phẩm nằm trong các chương trình khuyến mãi khác

- Sản phẩm có thể không có sẵn vẫn được hưởng chính sách này