Khóa thông minh

Hiển thị từ 1 đến 13 của 13 (1 Trang)
Hiển thị:

KHÓA ĐIỆN TỪ HAFELE CHO CỬA KÍNH ER 4400 - TC & TRC (CÓ REMOTE)

Thông số kỹ thuật: + Kích thước thân khóa ngoài : 64 x 165 x 18 mm + Kích thước thân khóa trong : 72.4 x 174.4 x 47.65 mm Chất liệ..

Liên hệ

KHÓA ĐIỆN TỪ HAFELE CHO CỬA KÍNH ER 4400 - TC & TRC (KHÔNG CÓ REMOTE)

Thông số kỹ thuật: + Kích thước thân khóa ngoài : 64 x 165 x 18 mm + Kích thước thân khóa trong : 72.4 x 174.4 x 47.65 mm Chất liệ..

Liên hệ

KHÓA ĐIỆN TỪ HAFELE EL 7200 - TC (RUỘT KHÓA LỚN)

Thông số kỹ thuật:  + Kích thước thân khóa ngoài : 76.7x304.6x 24 mm + Kích thước thân khóa trong : 78.5x310.5x 35 mm Chất li..

Liên hệ

KHÓA ĐIỆN TỪ HAFELE EL 7200 - TC (RUỘT KHÓA NHỎ)

Thông số kỹ thuật:  + Kích thước thân khóa ngoài : 76.7x304.6x 24 mm + Kích thước thân khóa trong : 78.5x310.5x 35 mm Chất li..

Liên hệ

KHÓA ĐIỆN TỪ HAFELE EL 7500 - TC (RUỘT KHÓA LỚN)

Thông số kỹ thuật: + Kích thước thân khóa ngoài :  73.5 x 302.5 x 25.5 mm + Kích thước thân khóa trong : 78.5 x 310.5 x 35..

Liên hệ

KHÓA ĐIỆN TỪ HAFELE EL 7500 - TC (RUỘT KHÓA NHỎ)

Thông số kỹ thuật: + Kích thước thân khóa ngoài :  73.5 x 302.5 x 25.5 mm + Kích thước thân khóa trong : 78.5 x 310.5 x 35..

Liên hệ

KHÓA ĐIỆN TỪ HAFELE EL 7700 - TCS (RUỘT KHÓA LỚN)

Thông số kỹ thuật: + Kích thước thân khóa ngoài : 75.5 x 234.5 x 18.5 mm + Kích thước thân khóa trong : 78 x 232 x 30 mm Chất ..

Liên hệ

KHÓA ĐIỆN TỪ HAFELE EL 7700 - TCS (RUỘT KHÓA NHỎ)

Thông số kỹ thuật: + Kích thước thân khóa ngoài : 75.5 x 234.5 x 18.5 mm + Kích thước thân khóa trong : 78 x 232 x 30 mm Chất ..

Liên hệ

KHÓA ĐIỆN TỪ HAFELE EL 8000 - TC

Thông số kỹ thuật: + Mặt trước (Rộng x Cao x Dày): 76x306x28 mm + Mặt sau (Rộng x Cao x Dày): 71x298.6x30.7 mm Chức năng:  + Đăng ký lên tới 20 ..

Liên hệ

KHÓA ĐIỆN TỪ HAFELE EL 8500-TCB

Thông số kỹ thuật: + Kích thước thân khóa ngoài : 80 x 303 x 17.8 mm + Kích thước thân khóa trong : 79.8 x 302.4 x 26 mm + Trọ..

Liên hệ

KHÓA ĐIỆN TỪ HAFELE EL 9000 - TCS

Thông số kỹ thuật: + Kích thước mặt trước: 76(rộng) x 306(Cao) x 28(Dày)mm + Kích thước mặt trước: 71(rộng) x 298.6(Cao) x 30.7(Dày)mm Hoạt động: ..

Liên hệ

KHÓA ĐIỆN TỪ HAFELE EL 9500

Thông số kỹ thuật:+ Kích thước thân khóa ngoài : 88 x 396 x 40 mm+ Kích thước thân khóa trong : 83.7 x 373 x 38.7 mmChất liệu:+ Th&ac..

Liên hệ

KHÓA ĐIỆN TỪ HAFELE ER - 4800 TC

Thông số kỹ thuật: + Kích thước thân khóa ngoài : 71.8 x 163.6 x 18.4 mm + Kích thước thân khóa trong : 154 x 93 x 37 mm Chất liệu: ..

Liên hệ
Hiển thị từ 1 đến 13 của 13 (1 Trang)